Mileuvergunningen

Een milieuvergunning is een vergunning op basis van de milieuwetgeving in Nederland In oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden waardoor de milieuvergunning opgenomen is in een omgevingsvergunning.

Bepalen of u vergunning nodig heeft of melding moet doen
U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen.
Verder kunt u met de module :

– inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen;
– online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Stookinstallatie

Installatie

Wij kunnen beoordelen of uw installatie aan de eisen uit de milieuvergunning / omgevingsvergunning voldoet

image