Elektrische veiligheid

Aan explosieveilige installaties worden hoge eisen gesteld. De electrische veiligheid van de totale beveiligingskringen is van groot belang. Afhankelijk van het explosierisico worden eisen gesteld aan de componenten en configuratie van electrische installaties. Daarbij worden methoden zoals LOPA en FMEA toegepast. De SIL classificatie, verificatie en validatie is o.a. in de de industrie de norm voor betrouwbaarheid van componenten en systemen.