ATEX

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles[1] en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Stookinstallatie

ATEX

Voor installaties die onder de ATEX richtlijnen vallen moet een Explosie Veiligheids Document worden opgesteld.

image

ATEX normering

Een schakelkast wordt beoordeeld op geschiktheid voor b.v. plaatsing in een zone. Indien een schakelkast in een zone staat zijn vaak aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Bij voorbeeld : Stikstof overdruk in de schakelkast zodat geen exposieve gassen in de kast binnen kunnen dringen.