Garantiemetingen

De Nederlandse auditplicht (uit de EED) en artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit gaan allebei over energiebesparing en de mogelijke maatregelen. Toch zijn de Nederlandse auditplicht en het Activiteitenbesluit twee op zichzelf staande regelingen. In principe moet de ondernemer aan beide regelingen voldoen.

De eigenaar van een WKK installatie met een gasmotor kan volgens het Activiteiten besluit worden veplicht een rendementsmeting aan de WKK uit te laten voeren.

Stookinstallatie

Emissie meting

Generator setup

image

Warmte meting

WKK installatie