Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan de wetsartikelen over milieuregels waaraan bedrijven moeten voldoen.

De voorschriften en toelichtingen zijn bij elkaar gebracht in twee documenten (Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling). In de documenten staan bij de voorschriften de specifieke toelichtingen uit de Nota van toelichting bij het oorspronkelijke Activiteitenbesluit en die uit de diverse Nota’s van toelichtingen bij wijzigingsbesluiten.

Stookinstallatie

Activiteitenbesluit

Beoordeling veilige schakelwijze van kritisch verbrandingsproces in het kader van het veiligfunctioneren van stookinstallaties (activiteitenbesluit art. 3.7m)

image

Tekst2

Wij werken momenteel aan de website.