Jaar emissies

De toezichthouder eist vaak naast de momentane emissiewaarde ook de jaaremissiewaarde van bepaalde schadelijke stoffen voor b.v. Natura 2000 gebieden

Wat kunnen wij voor u betekenen ?
– De emissiemetingen omzetten naar jaarvrachten.
– Jaarvrachten relateren aan draaiuren en belastings-standen.
– Emissie-gegevens verzamelen in deellast-standen van de stookinstallatie.